Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 

הרצאה וסדנא - כשאינטואיציה הופכת למצפן

 

הרצאה וסדנא חווייתית על הקשבה לקול הפנימי ככלי לקבלת החלטות.


 
 
 
 
 
 
 
לקבלת הצעת מחיר
 
עבור:
 
 
שם:
 
 
דוא"ל:
 
 
טלפון:
 
 
 
הערות: