Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זרקור

 

פגישה חד פעמית בת שעה וחצי.

 
 
 
 
 
 

מטרת הפגישה:

לפלח את החיים בנקודת הזמן הנוכחית, לזהות היכן יש שביעות רצון מיטבית והיכן פחות ולהציב יעדים ומטרות להמשך הדרך .

כמו כן ניתן בפגישה חד פעמית זו להתמקד על קונפליקט או פרשת דרכים ספציפית על ציר הזמן.


הוסף מפגש זום: