Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הילדים משכפלים אותנו

 

10 מפגשים.

מסע מרתק בקבוצה.

 
₪1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סדנה חוויתית להורים חשיבות זיהוי היהלום הפנימי על מנת להוות מודל שכפול לילדים שלנו בארבע תחנות ליטוש.


הוסף מפגש זום:

 
 
 
הילדים משכפלים אותנו