Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סדנה על הקשר בין הצלחה וטיפוח

 

8 מפגשים.

במפגש ראשוני בין אנשים חזות פוגשת חזות.

 
 
 
 
 
 

אנחנו נשפטים בשניות הראשונות של מפגש עם אדם חדש על הנראות שלנו.

בקבוצות מסוימות קוד הנראות הוא כה נוקשה עד הנראות היא שגורמת לצד השני לבחור בהמשך הקשר שלנו או לא.

הנראות הוא נושא שלא מרבים לדון בו בישירות אבל בואו נודה שהוא מרכזי ביצירת קשרים חדשים.

מתוך מודעות זו, חשוב שנטפח חזות מטופחת, מסקרנת, ססגונית ואסטטית המשקפת את עולמנו הפנימי על מנת שניצור עניין ורצון להתקרב אלינו ולהעמיק אל עולמינו הפנימי באמצעות פלטפורמת הנראות.

בסדנה נבין את קוד הנראות בחברות שונות, נבין את בקשר בין דימוי עצמי לנראות, נזהה את הקודים לתדמית מנצחת, נבחר לחולל שינוי כלשהוא בנראות קיימת, נמצא את היהלום הפנימי ונלמד כיצד לשקף חוזקות באמצעות הנראות.

התהליך הקבוצתי יתמוך בכל אחד מאתנו ליצור חזות מסקרנת ואסטטית יותר תוך פענוח דפוסי עבר הנגזרים מהנראות והשפעותיה על דימוי עצמי ותעוזה לממש יעדים ולהגשים חלומות.

***


הוסף מפגש זום: