Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סדנה לפיתוח מנהיגות רגשית

 

8 מפגשים.

סדנה קבוצתית המיועדת לתפקידי ניהול שונים המנהלים צוותים וקבוצות של עובדים.

 
 
 
 
 
 

מטרת הסדנה היא לשפר את היכולת להנהיג קבוצה בקודים של פיתוח אנושי של המנהל ועובדיו.

כן להנהגה מעצימה, כריזמטית והתחברות לעוצמת הרכות בניהול ולא לכוחנות וחוסר הקשבה.

היום בעולם מבינים שמנהיג מצליח מנהל דיאלוג עם הצוותים שלו ומתגמל אותם על הישגיהם בדרכים אנושיות ,שם טמון המפתח להנהגה.

נעבוד בקבוצה על חיזוק הכריזמה הטבעית, נחדד מיומנות ניהול באמצעות חלוקת סמכויות, נעבוד על יצירת דיאלוג ישיר עם העובדים, נתרגל הצבת יעדים ושימוש במשאבי העובד למינוף החברה.

נתרגל פיתוח קשר ישיר ואנושי בין המנהל ועובדיו לתפוקה עסקית מיטבית.


הוסף מפגש זום: