Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סדנה לפיתוח תקשורת ישירה

 

8 מפגשים

נאמר באמרה ותיקה: "חיים ומוות ביד הלשון".

 
₪1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לחברה האנושית ניתנה מתנה גדולה שהיא היכולת לנהל דיאלוג.

בזכות הדיאלוג אנחנו פותרים משברים.

בזכות הדיאלוג אנחנו מיישבים מחלוקות.

בזכות הדיאלוג לומדים לשאול שאלות ולגלות עניין באחר.

בזכות הדיאלוג אנחנו מבקשים סליחה אם פגענו.

בזכות הדיאלוג לומדים לסלוח ולהבין גם את האחר.

בזכות הדיאלוג משתפים בתחושות.

בזכות הדיאלוג יוצרים קרבה ואינטימיות.

בזכות הדיאלוג בונים אמון.

בזכות הדיאלוג מתאהבים.

בזכות הדיאלוג בונים זוגיות.

בזכות הדיאלוג מנסחים הסכמי שלום והפסקות אש.

בזכות הדיאלוג מנסחים חוזים והתחייבויות.

בזכות הדיאלוג אנחנו מיטיבים להבין גם את האחר.

בזכות הדיאלוג אנחנו מגדלים את ילדינו על ערכי התקשורת והשיח.

בזכות הדיאלוג אנחנו הופכים להיות בני אנוש סובלניים ומכילים ,טובים לנו ולסביבה שלנו.

ולכן,

בואו ללמוד את יסודות התקשורת הישירה בין בני אדם ובואו ללמוד להשמיע את קולכם.

***


הוסף מפגש זום:

 
 
 
סדנה לפיתוח תקשורת ישירה